60.000 visites

Lo finestró va superar les 60.000 visites durant el mes d’agost. Moltes gràcies a tots!