Conferència de Ramon Mur

Conferència de Ramón Mur sobre el centenari de la creació de la societat “Fomento del Bajo Aragón”, pronunciada el 21 de novembre dins del Curs Interdisciplinari d’Humanitats de l’Instuto de Estudios Humanísticos d’Alcanyís.

pdf de la conferència