El Consell d’Europa apressa Aragó a reconèixer el català i l’aragonès i elaborar una Llei de Llengües

Consell dEuropa

Equivalent a una gran estirada d’orelles al Govern Espanyol, el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha emès sis recomanacions a les autoritats espanyoles sobre l’aplicació de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries. També ha publicat un informe d’un comitè d’experts que avaluen els compliments o incompliment d’Espanya.

Traducció de la Recomanació CM / Rec NHL (2016)1 sobre l’aplicació de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries per a Espanya (Aprovada pel Comitè de Ministres el 20 gener 2016 en la reunió 1245 de Delegats dels Ministres)

El Comitè de Ministres,

de conformitat amb l’article 16 de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries;

Vistes les declaracions realitzades per Espanya el 9 d’abril de 2001;

Havent pres nota de l’avaluació realitzada pel Comitè d’Experts sobre la Carta pel que fa a l’aplicació de la Carta a Espanya;

Tenint en compte que aquesta avaluació es basa en la informació presentada per Espanya en el seu informe nacional, en la informació complementària proporcionada per les autoritats espanyoles, en la informació presentada pels organismes i associacions legalment establertes a Espanya i en la informació obtinguda per la Comissió d’Experts durant la seva visita;

Havent pres nota de les observacions formulades per les autoritats espanyoles sobre el contingut de l’informe del Comitè d’Experts;

Recomana que les autoritats espanyoles tinguin en compte totes les observacions i recomanacions del Comitè d’Experts i, com a qüestió de prioritat:

  1. modificar el marc jurídic per tal de deixar clar que les autoritats judicials penals, civils i administratives de les comunitats autònomes, puguin dur a terme el procediment en les llengües cooficials a petició d’una de les parts;
  2. seguir implementant la legalitat i intensificar les mesures pràctiques destinades a garantir que una proporció adequada del personal judicial en les comunitats autònomes afectades per l’aplicació de l’article 9 de la Carta té un coneixement pràctic de les llengües pertinents;
  3. continuar amb la implementació legal i intensificar les mesures pràctiques destinades a garantir l’adequada presència de les llengües cooficials en l’Administració de l’Estat en l’àmbit de les Comunitats Autònomes;
  4. continuar implementant mesures per garantir la presència de les llengües cooficials en els serveis públics, especialment en els serveis de salut;
  5. seguir vetllant perquè l’oferta de l’educació trilingüe no afecti negativament a la protecció i promoció de les llengües regionals o minoritàries;
  6. estendre el reconeixement de llengües regionals o minoritàries, amb un estatus cooficial en sis comunitats autònomes, a altres comunitats autònomes, sempre que hi hagi un nombre suficient d’usuaris.

I quan es dirigeix directament al Govern d’Aragó instant a:

Pag. 15

El Comitè d’Experts insta enèrgicament a les autoritats a prendre les mesures necessàries per reconèixer la condició del català i l’aragonès com a llengües tradicionalment parlades a Aragó.

Pàg. 17

El Comitè d’Experts insta enèrgicament a les autoritats a adoptar un marc jurídic específic per a la protecció i promoció del català i l’aragonès a Aragó com a llengües separades.

Cal recordar també que en les recomanacions generals per a tota Espanya, insta a les autoritats espanyoles a estendre la cooficialitat a totes les comunitats autònomes. A sis comunitats ja existeix la cooficialitat, la qual cosa vol dir que la nova Llei de Llengües d’Aragó hauria de contenir la cooficialitat, com a mínim la del català a la Franja, amb un nombre més que suficient de parlants. En tot cas, independentment del que diu el Consell d’Europa, ambdues llengües -català i aragonès- haurien de ser cooficials.

 

Anuncis

Una resposta

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: