Recital de Tomàs Bosque a Alcanyís

Ja han estat editats el cartell i invitació oficials de l’acte com podeu veure aquí sota. També ASCUMA ha confeccionat el programa. Tant el cartell com el programa s’han editat en català i en castellà, i ambdues versions hi són al pdf.

pdf invitació

pdf cartell

pdf programaCant a la llibertat / Himne d’Aragó

Hem rebut diverses indicacions sobre petits canvis per millorar la traducció. Gairebé totes han  estat tingudes en compte per ben encertades. També hem fet nosaltres petits canvis. El resultat el podeu veure tot seguit. (Volen donar les gràcies concretament a Ramon Royo per ser el que ens va fer moure vers la versió en català més occidental i, como no, a l’Artur Quintana per la seua aportació de millores  i definitiva opinió.

Aquesta, podríem dir, que és la versió definitiva:

José Antonio Labordeta

Cant a la llibertat

Hi haurà un dia quan tots
a l’aixecar la vista
podrem veure una terra
on diga llibertat. (bis) 

Germà, pren-me la mà,
també teu el meu front
i aquell teu gest de sempre
caurà sense aixecar
forts temporals de por
davant la llibertat.

Farem camí tots junts
cap a un mateix destí
unint les nostres forces
per a poder aixecar
a tots els que van caure
per cridar llibertat.

I sonaran campanes
de tots els campanars,
i els nostres camps deserts
tornaran a granar
unes espigues altes
madures per fer el pa.

El pa que en el passat
mai va ser repartit
a aquells hòmens i dones
que van fer el que pogueren
per empènyer la història
cap a la llibertat.

Potser que aquell matí
tan bell com desitgem,
ni tu, ni jo, ni l’altre
a veure arribarem.
Haurem d’espentejar-lo
per a que puga ser.

Que siga com un vent
que arrenque la malesa
sorgint la veritat,
i esborre dels camins
els segles de destrosses
contra la llibertat.

Traducció al català de Mari-Carmen Díaz i José Miguel Gràcia

pdf en català

pdf en castellà i català


Tomàs Bosque torna a cantar

Abans de disposar del cartell i programa, aquí teniu el meu avanç per a qué us aneu preparant. L’entrada serà lliure. Més endavant us faré arribar la informació completa i el cartell oficial.

pdf: Cartell català

pdf: Cartell castellà

Cant a la Llibertat: himne d’Aragó

La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per a l’adopció del “Cant de la llibertat” com a himne d’Aragó, constituïda legalment ahir, presenta  avui a les Corts d’Aragó, el corresponent escrit, sol·licitant la tramitació d’una llei  per a declarar el  “Cant a la llibertat” de José Antonio Labordeta himne oficial d’Aragó. Després vindrà la recollida de les 15.000 signatures.

Una de les 10 associacions que conformen l’esmentada comissió és l’Associació Cultural del Matarranya, representada a tots els efectes per Ramón Mur en totes les actuacions de la coordinadora d’associacions.

Tot seguit podeu llegir el “Cant a la Llibertat”. Prèviament havíem fet una traducció en català oriental estàndard. La versió d’ara, que podria ser la definitiva, mostra les típiques formes verbals occidentals i algun altre petit canvi amb relació a la versió primera.

José Antonio Labordeta

Cant a la llibertat 

(en català occidental)

Hi haurà un dia en què tots
a l’aixecar la vista
podrem veure una terra
on diga llibertat. (bis)

Germà, la meua mà,
també teu el meu front
i aquell teu gest de sempre
caurà sense aixecar
els huracans de por
davant la llibertat.

Farem camí plegats
cap a un mateix destí
unint les nostres forces
per a poder aixecar
a tots els que van caure
per cridar llibertat. 

I sonaran campanes
de tots els campanars,
i els nostres camps deserts
tornaran a granar
unes espigues altes
madures per fer el pa.

El pa que en el passat
mai va ser repartit
a aquells hòmens i dones
que feren quan pogueren
per empènyer la història
cap a la llibertat.

També hi sembla possible
que aquell matí tan bell,
ni tu, ni jo, ni l’altre
a veure arribarem.
Espentejar-lo hauríem
per a que puga ser.

Que siga com un vent
que arrenque la malesa
alçant-se la veritat,
i esborre dels camins
els segles de destrosses
contra la llibertat.

Traducció al català de Mari-Carmen  Díaz i José Miguel Gràcia

20a Trobada d’ASCUMA a Maella

Aquest any, l’Associació Cultural del Matarranya celebra la Trobada Cultural del Matarranya a la vila de Maella, el 7 de novembre.

Per a veure el programa entreu a: http://www.ascuma.org/wordpress/20a-trobada-cultural-a-maella/

 

 

 

 

 

 

Ressenya del programa a  La Comarca d’Alcanyís

 

El Consell de Llengües complet

Segons “El Periódico de Aragon” “els socis de la coalició s’han posat d’acord en els noms definitius que conformaran el Consell Superior de Llengües. Per part del Executiu autonòmic integraran aquest nou òrgan, José Bada, Carmen Alcover —escriptora especialitzada en les llengües d’Aragó—, Ignacio Micolau —arxiver i historiador d’Alcanyís—, Manuel Castán —filòleg aragonès i Fernando Sánchez —coordinador de l’associació lingüística Nogará—, que es sumen als 10 ja seleccionats per la Universitat i les Corts”

Ressenya bibliogràfica i professional dels membres nomenats pel Govern

Notícia al Periódico

Els altres 10 membres

¿Quedará en papel mojado?

(Article publicat avui a El Periódico de Aragón)

José Miguel Gràcia

Estaba a punto de publicar un pequeño artículo sobre el retraso en la aplicación de la Ley de Lenguas y más concretamente en lo que se refiere al nombramiento de los miembros del Consejo Superior de Lenguas, cuyo retraso excede los seis meses, ya que deberían haberse nombrado a finales de marzo, cumpliendo el plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley (30 de diciembre del 2009). Pero me entero, según ha publicado este periódico, que el decreto de nombramiento está preparado y puede que el Presidente Iglesias lo firme la próxima semana.  A pesar de todo, la noticia es buena si, efectivamente, la próxima semana ya tenemos Consejo de Lenguas. Los nombres de los dos tercios correspondientes a la Universidad y a las Cortes hace tiempo que los conocemos, por lo tanto solo nos falta saber los cinco que designará el Gobierno. Algunos nombres vienen sonando como el de José Bada.

La Ley dispone también que en el plazo de ocho meses desde su publicación, el Gobierno debería haber aprobado los Estatutos de las dos Academias, es decir a finales de agosto. Otro incumplimiento más. Y a finales de noviembre el Gobierno debería nombrar los miembros de las dos Academias vista la propuesta del Consejo General de Lenguas. Poco tiempo le quedará al Consejo para elaborar los referidos Estatutos de las Academias y para hacer la propuesta de sus miembros al Gobierno. Mucho me temo que nuevamente no se cumpla lo establecido por la Ley.

No obstante, mi verdadera preocupación es que, como la Ley prevé un plazo de tres años para su total desarrollo, se tienda a considerarlo como ad calendas grecas. No olvidemos, por otra parte, que pronto vendrá la campaña electoral, después las elecciones, ganará el que gane y habrá un Gobierno monocolor o de coalición.

¿Para que habrá servido la Ley de Lenguas? ¿Por el momento, hay alguien que, por muy alta que sea su capacidad de recepción, haya notado los efectos de la Ley en los territorios de aplicación? ¿Qué territorios? ¿Qué ley? Tal vez alguno se preguntará dentro de un tiempo. Y en el ínterin, los “defensores” de la libertad interponen un recurso de inconstitucionalidad por las imposiciones de una ley que no obliga a nada a la ciudadanía. Otros más “audaces” impiden por la fuerza que se lleve a término un acto informativo sobre la Ley de Lenguas.  Algunos partidos políticos les apoyan con sus declaraciones, los otros, con pequeñas excepciones, callan.

Me permitirán que acabe con unas palabras que he escrito recientemente con relación al tema y que fluyen desde la decepción y el humor: “Todo respira congruencia, ilustración, buena fe, responsabilidad y libertad de expresión.””

El Periódico